Kad būtų suvienodintas įvairių tarptautinių sistemų cheminių medžiagų  klasifikavimas ir žymėjimas, kad visame pasaulyje butu padidinti žmonių sveikatos ir aplinkos saugumo lygis, Jungtinių  Tautų organizacija sukūrė pasauliniu mastu suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir žymėjimo sistemą (sutrumpintai SGS/GHS arba Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

2009 metų sausio 20d. įsigaliojo  Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos (ES) Nr. 1272/2008 nuostatos, taip pat žinomos kaip CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures). Europos tarybos dėka, buvo pristatyta nauja pakavimo medžiagų ir jų mišinių klasifikacija, žymėjimas. Abiejų sistemų produktų žymėjimas yra vienodas.

Pagrindinis SGS (GHS) principas. 
SGS (ES) skirsto fizinį pavojų į klases: žmogaus sveikatai pavojingus ir aplinkai pavojingus poveikius. Kiekviena klasė padalinta į rizikos kategorijas pagal rizikos dydį. Kiekviena rizikos kategorija turi rizikos frazes (panašias į šiuo metu naudojamas „R-frazės“ ), piktogramą ir reikšminį žodį („Pavojinga“ arba „Atsargiai“), o taip pat ir saugumo instrukciją (panašias į „S-frazės“).
Naujasis reglamentas jau yra taikomas. Produktams, pažymėtiems SGS/CLP reikalaujama nuo 2010m. gruodžio 1d., preparatams, kurie  pažymėti SGS bus taikomas nuo 2015m. birželio 1d. Nuo 2015m birželio 1d. saugos duomenų lape turės būt įrašyta nauja ir sena klasifikacija. Dvigubas žymėjimas etiketėje bus draudžiamas.

Kompanija ADDINOL pradėjo naudoti nauja klasifikaciją ir pritaikė ją visiems produktams, kurie yra asortimente, pagal nuostatus: cheminės medžiagos turi būti atitinkamai pažymėtos saugos duomenų lape ir etiketėje. Klasifikuojami ir žymimi visi skysčiai, kurių sudėtyje yra  ≥10% angliavandenilių ir kurių klampa prie 40 °C yra
Todėl nuo 2011m. pradžios, žymėjimai GHS08 pradėti naudoti ant ADDINOL Lube Oil GmbH (nelegiruotos alyvos):

  • ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15
  • ADDINOL Erosionsflüssigkeit ED 2 L
  • ADDINOL Penta-Cool NM 10
  • ADDINOL Addisolv D
  • ADDINOL Weißöl WX 15
  • ADDINOL Kaltreiniger M
  • ADDINOL Cutoil FG 15