Ilgesnis alyvos tarnavimo laikas: ADDINOL analizės paslaugos

Daugelio ADDINOL tepimo priemonių tarnavimo laikas ilgesnis, o įrenginio eksploatacijos laikas optimalus. ADDINOL dujinių variklių alyvos tarnavimo laikas iki 50 % viršija anksčiau naudotos dujinio variklio alyvos. Tepimo priemonės iš ADDINOL Eco Gear serijos užtikrinama ilgametį transmisijų veikimą tiek pramoniniuose, tiek vėjo jėgainių įrenginiuose. Reguliari alyvos būklės kontrolė yra būtina stabilios ir efektyvios eksploatacijos sąlyga.

Paprastas mėginių paėmimas – išsamus ir aiškus įvertinimas 

Naudojantis ADDINOL analizės paslauga, galima paprastai stebėti dujinių variklių, pramoninių transmisijų ar turbinų alyvos bei aušinimo sistemų apsaugos priemonių naudojimą. Operatoriams užtikrinami optimalūs alyvos keitimo intervalai ir maksimalus saugumas. Laboratorijos ataskaitoje lentelės ir grafine forma pateikiama alyvos rodiklių apžvalga bei ADDINOL naudojimo technologijos specialisto rekomendacijos, ar galima prailginti alyvos naudojimo laiką, ar jis turėtų būti sutrumpintas, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms.

Minimalios sąnaudos – maksimalus saugumas:

 • mėginio paėmimas, naudojantis paruoštu naudoti rinkiniu
 • mėginio buteliuko ir važtaraščio siuntimas
 • mėginių analizė akredituotoje laboratorijoje
 • ADDINOL naudojimo technologijų skyriaus ekspertų alyvos parametrų įvertinimas
 • individualios rekomendacijos dėl naudojimo pagal alyvos ir/ar įrenginio būklę
 • individualios rekomendacijos dėl kitos analizės datos.

Todėl galite patogiai planuoti eksploataciją, techninės priežiūros darbus ir alyvos keitimą ir pasinaudoti tepimo priemonių privalumais, užtikrindami maksimalų komponentų ir įrenginio saugumą.

Trumpa privalumų apžvalga: 

 • ADDINOL naudojimo technologijų ekspertų konsultacijos
 • alyvos ir įrenginio ir jo komponentų būklės stebėjimas
 • minimali rizika ir išskirtinis eksploatacijos saugumas
 • tausus išteklių naudojimas ir optimali išlaidų kontrolė
 • geresnis techninės priežiūros darbų ir alyvos keitimo planavimas
 • mašinų gamintojų, pvz. dujinių variklių, garantijos sąlygų laikymasis
 • apsaugos nuo mašinų gedimų sąlygų laikymasis.