Sertifikacija tarptautinėje autoritetingoje organizacijoje

Bendrovės ADDINOL Lube Oil GmbH vadybos sistema (kokybės vadyba ir ekologinė vadyba) buvo sertifikuota Vokietijos sertifikavimo bendrovėje TÜV Süd Management Service GmbH, pripažįstant ją atitinkančia DIN EN ISO 9001:2015 ir 14001:2015 standartui.

Bendrovės ADDINOL Lube Oil GmbH vadybos sistema apima visus įmonės sektorius, pradedant tiekimo, kūrimo bei gamybos skyriais ir baigiant pardavimo skyriumi bei administracija. Ši sistema užtikrina, kad būtų laikomasi vidaus reikalavimų dėl kokybės ir numatytos įmonės procesų įorganizavimo tvarkos, taip pat kad būtų įgyvendinamos įstatymų nuostatos bei valstybinės ir tarptautinės normos. Formuojant  mūsų vadybos sistemą atsižvelgta į inovacines technologijas ir mūsų partnerių bei klientų reikalavimus. Įdiegę savo vadybos sistemą mes užtikrinome aukščiausios kokybės stabilumą, ekologinę gamybą ir nuolatinį mūsų produktų tobulinimą. Mes pajėgūs greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos poreikius.

Mūsų sertifikuota ekologinės vadybos sistema susieja ekonomines, ekologines ir socialines tikslines nuostatas. Svarbi bendrovės ADDINOL Lube Oil GmbH ekologinės vadybos sistemos užduotis yra mūsų įmonės ekologinių rodiklių gerinimas, visų pirma šiose srityse:

  • labai inovatyvių ekologiškų produktų kūrimas;
  • ekonomiškas medžiagų ir gamtos išteklių naudojimas;
  • bendras energijos vartojimo sumažinamas (vanduo, karštas vanduo, elektros energija, garai);
  • ekologinis gamybos ir atliekų tvarkymas;
  • kenksmingų medžiagų išmetimo prevencija.

Galiojantį mūsų vadybos sistemos sertifikatą galima pažiūrėti čia.