Daugelis variklinių alyvų gamintojų reklamuoja savo naujausias alyvas, kad jos turi Low SAPS charakteristikas ir yra mažo peleningumo.  Ką reiškia šie terminai ir kokioms transporto priemonėms šios alyvos tinkamos ir kodėl?

Variklinės alyvos su Low SAPS yra skirtos šiuolaikinėms transporto priemonėms.  Žodis SAPS yra sudarytas iš šių žodžių pirmųjų raidžių: Sulphated Ash, Phosphorus и Sulphur.  Todėl variklinės alyvos su Low SAPS charakteristikomis reiškia, kad alyvoje yra mažas kiekis sulfato pelenų, fosforo ir sieros. Nors reikalavimuose, kurie keliami šiuolaikiniams varikliams, nurodyta, kad turi būti naudojama alyva su nedideliu kiekiu sulfato pelenu, fosforo ir sieros skamba įprastai, tačiau kiekvienam variklinių alyvų gamintojui tai tikras iššūkis.

Alyvos su Low SAPS charakteristikomis rinkoje pasirodė prieš keletą metų. Kad automobiliai atitiktų griežtus reikalavimus dėl išmetamųjų dalelių kiekio, naudojami katalizatoriai ir kietųjų dalelių filtrai. Naujos kartos alyvos, kurios turi mažesnį kiekį sulfato pelenų, fosforo ir sieros, vis tiek užtikrina sklandų variklio darbą. Jei variklinės alyvos degimo metu ( laboratoriniai bandymai atliekami esant 800 0C) išsiskiria per daug degimo produktų, tuomet yra užkemšami kietųjų dalelių filtrai ir katalizatoriai ir taip yra sumažinamas jų tarnavimo laikas. Tuomet katalizatorius pasidaro neefektyvus. Neskaitant to, ar variklis varomas dyzelinu, benzinu ar gamtinėmis dujomis, tačiau  fosforo ir sieros dalelės užkemša katalizatorius.  Kaip rodo panaudotų variklinių alyvų analizė, alyvose aptinkama daug veikliųjų metalo dalelių.

Ilgą laiką galiojo taisyklė, kad kuo daugiau variklinėje alyvoje yra kalcio, magnio, boro, cinko, fosforo ir sieros, tuo aukštesnis bazinis skaičius ir kokybiškesnė alyva. Juk priedai nuo dilimo suteikia puikią apsaugą nuo dėvėjimosi ir palaiko variklio švarą. Dėl priedų, esančių alyvoje, žymiai sumažėjo išmetamosiose dalelėse esančių kietųjų dalelių. Šiuo metu  tapo įmanoma naudoti degalus turinčius maža kiekį sieros, dėl išvystytų technologijų ir variklinių alyvų. Tai gerokai leido sumažinti išmetamųjų dalelių kiekį.

Bet, kad alyva atitiktų griežtus reikalavimus ir būtų su prailgintais alyvos keitimo intervalais bei užtikrintų apsaugą nuo trinties, reikėjo sukurti visiškai naujus priedų paketus. Dabartinė tendencija rodo, kad vis dažniau yra naudojamos alyvos su Low SAPS charakteristikomis. Taip pat tokios alyvos atitinka ACEA ( Europos automobilių gamintojų asociacija) specifikacijas ir transporto gamintojų licencijas.  Pelenų kiekis, variklinėse alyvose, kurios atitinka ACEA E6 kokybės klasę, neturi viršyti 1,0 %. Nuo 2004 metų, ši tendencija tai pat atsispindi variklinėse alyvose, turinčioms ACEA C1-C4 kokybės klases. Visos šios kokybės klasės reikalauja didelių apribojimų pelenų kiekiu, esančiam variklinėse alyvose, nuo kurių priklauso kietųjų dalelių filtrų ir katalizatorių tarnavimo laikai.

Šiuolaikinių automobilių varikliams reikalaujama, kad būtų naudojama alyva, turinti Low SAPS charakteristikas. Renkantis alyvą, visada reikia vadovautis gamintojo vadovu, kuriame yra nurodytos specifikacijos ar variklio gamintojo licencijos. Šiuolaikinės variklinės alyvos su Low SAPS yra suderintos su Europos Sąjungoje naudojamais degalais, kurie yra pritaikyti net ir moderniausiems automobiliams su išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemomis.

Papildomai dėti priedus į alyvą yra draudžiama, kadangi priedai visada padidina pelenų kiekį. Pasitelkus alyvos analizę galima ištirti alyvoje su Low SAPS charakteristikomis, esančių priemaišų kiekį.