Hidraulinės sistemos sklandus darbas priklauso nuo eksploatacijos sąlygų ir naudojamo skysčio kokybės.

Bet kurios hidraulinės sistemos idėja labai paprasta – naudojant skystį perkelti, valdyti ar priversti judėti įrenginių darbinius organus.  Beveik visada kaip hidraulinis skystis sistemose yra naudojamos hidraulinės alyvos, kurios kaip ir įprastos alyvos gali būti skirstomos keliais būdais – pagal sudėtį ir naudojimo sritį.

•    Kaip bazinės alyvos gali būt naudojamos ne tik mineralinės ar hidrokrekingo būdu pagamintos alyvos,  bet ir sintetiniai angliavandeniliai (PAO). Bioirūs hidrauliniai skysčiai gali būt gaminami iš augalinės kilmės produktų (dažniausiai rapsų) ir poliglikolių esterio aliejaus.
•    Hidraulinių skysčių rūšių yra labai daug : aviaciniai, mobiliosioms antžeminėms transporto priemonėms, laivybos; stabdžių ir amortizatorių skysčiai; hidraulinių sistemų, hidraulinių pavarų ir cirkuliacinių sistemų.

Kokios savybės reikalingos darbo skysčiui ir kaip reikia išsirinkti hidraulinę alyvą? Teorija sako, kad ideali hidraulinė alyva neturi susispausti tam, kad sėkmingai perduotų jėgą, bei jos klampa turi būti minimali: maža klampa garantuoja greitą hidraulinės sistemos reakciją. Tačiau praktika rodo kiek kitaip. Skysčio suspaudimas iki tam tikro lygio, gali būt naudingas – panaikina slėgio netolygumą, užtikrina sklandų sistemos veikimą. Klampumas neturėtu būt per mažas – dėl to sumažinami slėgio nuostoliai ir užtikrinamas tepimas tarp judančių dalių hidraulinėje sistemoje.
Specialioje literatūroje  pateikiami kriterijai, kuriais remiantis reikia rinktis hidraulinį skystį: optimali klampa ir geros klampos – temperatūros savybės (aukštas klampos indeksas); hidraulinės sistemos panaudojimas ir veikimo būdas; tinkamas  alyvos galiojimo laikas; suderinamumas su elastomerais ir spalvotomis sistemos dalimis; ekonomiškumas ir ekologiškumas. Tačiau daugelis informacijos šaltinių pritaria, kad svarbiausia yra tinkama alyvos klampa ir jos klampos – temperatūros savybės. Ar tai tiesa?

Apie alyvų klampą kalbėta tiek daug, tačiau norėtųsi pabrėžti vieną neginčijamą tiesą: kuo didesnė klampa, t.y. kuo alyva klampesnė, tuo patikimiau ji tepa prie aukštų temperatūrų ir kuo mažesnė klampa, tuo geresnės jos žemų temperatūrų savybės.

Manau svarbiausias ir daugiausia dėmesio reikalaujantis parametras yra klampos indeksas. Jis parodo hidraulinio skysčio priklausomybę nuo temperatūros. Alyva, kurios klampos indeksas  >140, priklauso visasezoninių hidraulinių skysčių klasei HVLP pagal DIN 51524 (ADDINOL asortimente yra keletas gaminių, atitinkančių šią klasę – ADDINOL Hydrauliköl HVLP, HV Eco Fluid, HVLPD, FG Universal). Ką tai reiškia? Jų klampa mažesnė prie žemų temperatūrų nei tos pačios klasės ISO VG sezoninių alyvų. Tai užtikrina lengvą įrangos paleidimą žemoje temperatūroje, kas garantuoja mažesnes energijos ir degalų sąnaudas. Prie aukštos temperatūros šios klasės alyvos klampumas yra didesnis nei sezoninių alyvų, t.y. ant darbinių paviršių susidaro storesnis alyvos plėvelės sluoksnis, kuris užtikrina patikimą visos hidraulinės sistemos tepimą.

Apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, tampa akivaizdu, kad lauko hidraulinėje sistemoje, kuri dirba prie smarkiai besikeičiančių temperatūrų, gyvybiškai būtina naudoti HVLP klasės hidraulines alyvas. Jos užtikrina optimalias darbo sąlygas techninei įrangai, mažina energijos ir degalų sąnaudas. Taip yra sumažinamas į atmosferą išmetamų kenksmingųjų dalelių kiekis, dėl to visasezoninės alyvos yra ekologiškesnės už sezonines. Taip pat reikia pažymėti tai, kad visasezoninės alyvos yra praktiškesnės, nes jos gali būt naudojamos ištisus metus ir nebereikia pirkti sezoninių alyvų bei keisti jas kas sezoną, sandėlyje nebereikia laikyti pustuščių įvairių rūšių alyvų statinių, taipogi supaprastėja hidraulinės sistemos priežiūra, mažesnės darbo sąnaudos keičiant alyvą.

Ar tai yra svarbu sistemoms, dirbančioms patalpose? Patalpose, kuriose yra šildymo ir kondicionavimo sistemos, oro temperatūra visais metų laikais palaikoma +20…300C, tad brangesnės visasezoninės alyvos panaudojimas būtu ekonomiškai netikslingas. Esant tokioms darbo sąlygoms, visiškai kitos hidraulinių alyvų savybės ima viršų – pvz., sudėtyje kad nebūtų priedų savo sudėtyje turinčių cinko. Kaip žinoma, jų buvimas gali sukelti ankstyvą alyvos oksidaciją dėl kontakto su varinėmis detalėmis. ADDINOL pristato platų hidraulinių skysčių be cinko asortimentą – tai ir ADDINOL HLP … AF, ir ADDINOL Hydrauliköl HLPD, kurios kartu su tradicinėmis hidraulinėmis alyvomis ADDINOL Hydrauliköl HLP … sėkmingai naudojamos tokiose liejimo staklėse kaip Netstal, Krauss Maffei, Engel ir pan.

Galima daryti išvadą, kad renkantis hidraulinį skystį, negalima vadovautis tik klampa ir jo savybėmis prie tam tikros temperatūros. Ir neverta aklai pasikliauti tuo, kas parašyta eksploatacijos žinyne, nes ten būna įvairiausių klaidų – nuo spausdinimo klaidos iki įrangos gamintojo nenoro sekti naujoves, ko pasekoje metai iš metų automatiškai perkeliama morališkai pasenę duomenys.