2011 m. gegužės mėnesį Europos komisija priėmė sprendimą, kuriuo suteikė laisvę įmonių grupėms nuo įsipareigojimų, kurie kenkė konkurencinei kovai, kas lietė automobilių pardavimą ir jų techninę priežiūrą. Šis sprendimas suteikia teisę visiems nepriklausomiems distributoriams Europos Sąjungos viduje siūlyti alternatyvas atsarginėms dalims, taip pat suteikia lengvesnę prieigą prie automobilių gamintojų techninės informacijos. Atsižvelgiant į šiuos nurodymus, tepimo priemonės taip pat yra priskiriamos prie atsarginių dalių.

Būtent šie, 2011-ieji, tapo „laisvės” metais, nes būtent šiemet įsigaliojo Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 461/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams variklinių transporto priemonių sektoriuje. Pagrindinė mintis yra ta, kad daugelio automobilių gamintojų keliami apribojimai ir reikalavimai naudoti tik tam tikro gamintojo atsargines dalis yra neteisėti. Tai liečia ir alyvas bei tepalus.

Apibendrinant priimtus sprendimus, turime: Europos Sąjungoje  draudžiama įpareigoti klientą naudoti tik tam tikro gamintojo atsargines dalis.

Nuo šiol transporto priemonių gamintojai gali teikti tik rekomendacijas, bet ne reikalavimus.  Vartotojo žinyne jie gali pateikti tik minimalius reikalavimus. Tarkim, jeigu kalbėtume apie variklinę alyvą, tai gali būt pateikta API, ACEA ir/arba gamintojo standartai. Vartotojas gali pats pasirinkti tepimo priemones, svarbu kad jos atitiktų reikalavimus. Naujovė yra dar ir ta, kad gamintojas (OEM) turi įrodyti, kad kažkokia konkreti variklinė alyva ar kita tepimo priemonė, neatitinka jo reikalavimų.

Nutarimas leidžia nepriklausomiems gamintojams tiekti tepimo priemones specializuotoms parduotuvėms. Nepriklausomai nuo tepimo priemonės gamintojo, garantiniu laikotarpiu galioja visos transporto priemonės gamintojo garantijos.

Be to, automobilių gamintojai negali panaikinti garantijos, jeigu transporto priemonės priežiūra ir remontas atliekamas kitame, o ne gamintojo nurodytame autoservise.