Visuomet parengti melžimo aparatai yra labai svarbūs pienininkystės ūkiui. Siekiant užtikrinti optimalų tarnavimo laiką ir gerai suplanuotą techninės priežiūros intervalą, būtina naudoti aukštos kokybės produktus, tokius kaip ADDINOL Melkmaschinenöl.

Šis hidraulinis skystis pagamintas mineralinės alyvos pagrindu, kuris pasitvirtino pirmą dieną, kai tik atsirado ADDINOL produktų asortimente.

Dabar alyva yra raudonos spalvos, kad nebūtu ji maišoma su kitos rūšies skysčiais ir tokiu būdu, būtu apsaugoti visi melžimo įrenginiai.

ADDINOL Melkmaschinenöl apsaugo melžimo aparatų vakuuminius siurblius nuo korozijos, net ir esant darbo pertrūkiams. Esant temperatūrų svyravimams, šis hidraulinis skystis užtikrina darbo proceso patikimumą.