Siekiant patenkinti nuolat augančią ADDINOL produktų paklausą, prieš ketverius metus buvo nuspręsta atlikti didžiules investicijas į gamybos ir sandėliavimo pajėgumų plėtrą. 2019 m. buvo įrengtas naujas rezervuarų parkas, kuris leido ADDINOL turėti didesnes gamybai skirtų žaliavų atsargas. 2022 m. spalį pradėtas eksploatuoti naujas sandėlis, kuris padvigubino pagamintos produkcijos sandėliavimo pajėgumus. Tai leis iš anksto pagaminti didelės paklausos produktų partijas, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimų. Naujoji sandėliavimo vieta taip pat pagerins logistikos procesus. Sandėlis buvo pastatytas pačiu laiku. Juk ADDINOL toliau auga ir 2021-2022 finansiniais metais jo pardavimai pirmą kartą viršijo 100 mln. eurų.

Naujajame sandėlyje pakanka vietos mūsų produktams

„Žalioji” elektros energija nepaisant energetikos krizės

Siekiant kuo geriau išnaudoti naujojo sandėlio erdvę tiek viduje, tiek išorėje, ant sandėlio stogo buvo įrengta saulės fotovoltinė sistema, kuri ateityje galės patenkinti trečdalį ADDINOL būstinėje Leunoje, Vokietijoje, esančių patalpų elektros energijos poreikio. Jėgainė per metus pagamins ir tieks apie 425 000 kWh elektros energijos. Šia investicija ADDINOL tapo tokių įmonių Leunos pramonės miestelyje pradininke ir yra gerai pasirengusi dabartinei energetikos krizei. Be to, saulės kolektoriai padeda mums dar vienu žingsniu priartėti prie būsimo tikslo – klimato požiūriu neutralios tepimo produktų gamybos. Fotovoltinės sistemos atidaryme dalyvavo Saksonijos-Anhalto žemės ministras pirmininkas Dr. Raineris Haselhofas, „InfraLeuna” generalinis direktorius Dr. Christophas Güntheris ir mūsų generalinis direktorius Georgas Wildeggeris. Šiuo metu svarstoma galimybė įrengti saulės kolektorius ant kitų ADDINOL Lube Oil GmbH pastatų, kad bendrovė taptų labiau nepriklausoma nuo išorinių energijos tiekėjų.

Dr. Christophas Güntheris (kairėje), Dr. Raineris Haselhoffas (centre) ir Georgas Wildeggeris (dešinėje) fotovoltinės sistemos atidaryme