Dvidešimt pirmoji Vokietijos biodujų asociacijos metinė konferencija ir prekybos mugė atveria savo duris 2012 m. sausio 10-12 dienomis, vadovaudamasi šūkiu „Biodujos tai gali – centralizuotai, efektyviai ir taupiai“. Šiuo metu didžiausia paroda skirta biodujoms vyks Brėmene. Žinoma ADDINOL taip pat teikia savo pasiūlymus šioje mugėje.

Akivaizdu, jog pagrindinė šios konferencijos tema bus ateinančių metų atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo pakeitimas. Be to, seminarų ir paskaitų metu bus aptarta biodujų vaidmuo energijos išteklių kaitoje. Taip pat bus skiriamas didelis dėmesys marketingo efektyvumo didinimui.

Taigi metinė konferencija ir mugė suteikia puikią galimybę gauti daug naudingos informacijos susijusios su biodujomis, bei pasikalbėti su šios srities ekspertais ir užmegzti ryšius su jais. Dalyvauti parodoje užsiregistravo 400 dalyvių (operatorių, gamintojų, komponentų tiekėjų, mokslinių tyrimų ir mokslų atstovai), o taip pat užsiregistravo ir žymiai didesnis skaičius lankytojų, palyginti su 2011 metais (6900 lankytojų). Biodujų asociacija įžvelgia didžiulį potencialą ateityje, kuriant biodujų sektorių, kurio galimybės yra beveik nepanaudotos.

Norėdami aplankyti mus ir būti mugės dalimi 2012 sausio 10-12 dienomis Biodujų prekybos mugėje Brėmene, rasite mus 5 salėje 611 stendas. Mes su malonumu supažindinsime jus su mūsų gaminamomis alyvomis (MG 40-Extra Plus, MG 40-Extra LA ir MG 40-Extra Synth) skirtomis dujiniams varikliams, varomiems biodujomis, specialiomis arba gamtinėmis dujomis. Alyvos patvirtintos pirmaujančių dujinių variklių gamintojų kaip GE Jenbacher, MWM, MTU Onsite Energy ir MAN.

ADDINOL Biodujų prekybos mugėje 2012 m. sausio 10-12 dienomis bus Brėmene, 5 salė, 611 stendas.