Sertifikuota tarptautiniu mastu pripažintų organizacijų


DQS („Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen“ – Vokietijos valdymo sistemų sertifikavimo asociacija) – DGQ („Deutsche Gesellschaft für Qualität“ – Vokietijos kokybės asociacija) dukterinė bendrovė – sertifikavo „ADDINOL Lube Oil GmbH“ kokybės valdymo sistemą pagal DIN EN ISO 9001:2000. DQS yra tarptautinės organizacijos „IQ Net“ (Tarptautinis sertifikavimo tinklas) partneris. Taigi ADDINOL turi DIN EN ISO 9001:2000 sertifikatą, patvirtintą ir „IQ Net“.

DACH („Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie“ – Vokietijos chemijos akreditavimo institutas) 2005 m. gruodžio mėn. sėkmingai akreditavo „ADDINOL Lube Oil GmbH“ bandymų laboratoriją pagal DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Po sėkmingo Europos partnerių audito, DACH pasirašė tarptautinio abipusio pripažinimo sutartį su ILAC („International Laboratory Accreditation Cooperation“ – Tarptautinių laboratorijų akreditacijos susivienijimas). Todėl visos DACH akredituotos laboratorijos, įskaitant „ADDINOL Lube Oil GmbH“ laboratoriją, gali valstybės ir tarptautiniu mastu kompetentingai vykdyti sertifikate nurodytų sričių bandymus.